KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterilerimiz ve site ziyaretçilerimiz; Girişimciler Teknoloji Reklam Ve Ofis Hizmetleri Limited Şirketi (“Leventofis”, “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  (“Kanun”) kapsamında , politikalarımız ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 • Kişisel Verileriniz ve İşleme Amacı

Tarafınıza ait kişisel bilgiler web sitemizi ziyaretiniz, randevularınız, toplantı odası ve ofis talepleriniz, fiyat talepleriniz ve diğer aktivitelerde doldurduğunuz formlar, üyelikleriniz, Şirketimizden ürün veya hizmet satın almanız, kiralamanız telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan fiziksel ve elektronik ortamlarda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Leventofis’den  mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi, IP Adresi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,), Leventofis faaliyet alanı kapsamında ödeme bilgileri ve görsel ve işitsel verileriniz, Leventofis tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, mal / hizmet satış ve kiralama süreçlerinin, satış ve kiralama sonrası destek hizmetlerinin,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,  firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep / şikayetlerin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim ve bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Rıza

Leventofis tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi amacıyla Leventofis tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2. Maddesi’ndeki veri işleme gerekçelerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda,  web sitemizde kişisel verilerinizin talep edildiği alanlarda veya elektronik formlarda yer alan izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle, ofislerimizde uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda da izin verebilirsiniz. Leventofis tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak tarafınızla reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü ticari elektronik iletişim yapılması amacıyla da ayrıca ticari elektronik iletişim izniniz talep edilmektedir. Elektronik ortamda bilginize sunulan işbu elektronik iletişim izni ve kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, üyelik veya ilgili elektronik formun altında bulunan onay kutucuklarını ayrı ayrı işaretleyerek “gönder” tuşuna basmanız durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. İzinlerinizi geri almak için her zaman Leventofis’e başvurabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Leventofis tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçlarıyla aynı çerçevede ve sizlere sağlanan ürün ve hizmetlerin yönetimi için; mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, ürün veya hizmet aldığınız iş ortakları, tedarikçiler, şubelerİ ile bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 • Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.leventofis.com  web adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan başvuru formu veya mevzuata uygun benzer bir içeriğe sahip bir belge ile yazılı olarak veya e-posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Leventofis’e daha önce bildirilen ve Leventofis’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Leventofis’e iletmeniz durumunda , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Leventofis tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla.

İletişim ve başvuru için: www.leventofis.com , [email protected]

GİRİŞİMCİLER TEKNOLOJİ REKLAM VE OFİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ORTABAYIR MAHALLESİ TALATPAŞA CADDESİ ŞAİR ÇELEBİ SOKAK No:1/1 KAĞITHANE/İSTANBUL

Mersis No: 0396071688300012

BAŞVURU FORMU İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ