Mayıs Ayına Özel Kampanya!

Türkiye’de Nasıl Şirket Kurulur?

Türkiye’de Nasıl Şirket Kurulur

Türkiye’de şirket kurmak isteyen yabancı sermayeler Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre yerel şirketler ile aynı haklara ve yükümlülüklere sahiptirler.

Şirket kurma hakları ve yükümlülükleri yabancı sermayeler ve yerel sermayeler için aynıdır. Bu sebeple Türkiye Ticaret Kanunu’nda yer alan tüm şirket tipleri yabancı sermayeler tarafından kurulabilmektedir. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanunu; özel sermayeye teşvik eden, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu ve Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde olumlu görünüm çizen bir hâl takınmaktadır.

Yabancı sermayeler Türkiye Ticaret Kanunu’na göre bu şirket tiplerini kurabilirler:

 • Anonim Şirketi (A.Ş.)
 • Limited Şirketi (Ltd. Şti.)
 • Kooperatif Şirket
 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket

Yukarıda yer alan bu 5 şirket tipinden en çok anonim şirket ve limited şirket gerek ülkemizde gerekse dünyada daha çok kabul gören şirket tipleridir. Yabancı sermayeler Türkiye’ye giriş aşamasında irtibat bürosu ya da şube de açabilmektedir. Ancak bu birimler yasal kuruluş sayılmamaktadır.

Türkiye’de şirket kurmak için ne yapmak gerekir?

Merkezi sicil kayıt sistemi üzerinden ticaret sicil işlemleri için başvuruda bulunulur. Hazırlanan tutanak ve esas sözleşme MERSİS’e (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) elektronik olarak gönderilir.

 • Şirket belgeleri düzenlenir.
 • Noter işlemleri yapılır.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğüne sicil başvurusunda bulunulur.

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için hazırlanması gereken evraklar:

 1. Esas Sözleşme (Noter onaylı)
 2. Yabancı sermayeli ortakların pasaport fotokopisi (Gerçek kişi olması durumunda)
 3. Yabancı sermayeli ortak tüzel kişi ise gerekli evraklar:
 1. Yabancı sermayeli ortak olacak olan tüzel kişinin kendi ülkesinde düzenlenmiş faaliyet belgesi gerekmektedir. Bu faaliyet belgesinin ilgili makam tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca faaliyet belgesi yasalarımıza uygun olmalıdır ve istenen bilgileri içermelidir.
 2. Yabancı sermayeli ortak olacak olan tüzel kişinin kuruluşa onay verdiğine dair yetkili kararı belirtilmedir.
 3. Yabancı sermayeli ortak olacak olan tüzel kişi yönetim kuruluna girecek ise; tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişi kararda belirtilmelidir.
 4. İşlemlerin vekâleten yapılması durumunda noter onaylı vekâletname
 5. İmza beyannamesi (Noter onaylı)
 6. Şirket müdürü kimlik örnekleri (Noter onaylı)

Türkiye dışında hazırlanması gereken tüm evrakların noter onaylı ve apostilli olması gerekir ya da onayın Türk Konsolosluğu tarafından verilmesi gerekir. Evrakların tercümeleri resmi olarak yapılmalı ve Türkiye’de notere onaylatılmalıdır.

 • Potansiyel vergi numarası alınmalıdır.
 • Rekabet Kurumu’nun hesabına sermayenin bir kısmı yatırılmalıdır.
 • Kuruluş sermayesi olarak belirtilen miktarın en az %25’i bankaya yatırılmalıdır. Yatırıldığına dair belge alınmalıdır.
 • Ticaret sicil müdürlüğüne gidilip tescil işlemi için başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru için gereken belgeler;
 1. Tescil başvuru dilekçesi
 2. Ticaret odası tescil formu
 3. Kuruluş beyannamesi
 4. Şirket yetkililerini temsil edecek olan şahsın imza beyannamesi
 5. Esas sözleşme (Noter onaylı)
 6. Kuruluş bildirim formu
 7. Rekabet Kurumu’na yapılan ödemenin banka makbuzu
 8. Şirket kuruluşu için gösterilen sermayenin en az %25’i oranında bankaya para yatırıldığına dair makbuz
 9. Söz konusu görevin kabulünü belirten yönetim kurulunun ortak olmayan üyelerinin yazılı beyanı
 • Defter notere onaylatılmalıdır.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü açılışı yapılacak olan şirketi vergi dairesine ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirir. İşlemler vergi dairesinden ve Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yapılmalıdır.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıt olunmalıdır.
 • Ekonomi Bakanlığı’ndan izin alınmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir