Temmuz Ayına Özel Kampanya!

Şirket Türleri ve Kuruluş Prosedürleri

Şirket Türleri ve Kuruluş Prosedürleri

Türk Ticaret Kanunu kapsamında farklı tipte şirket kuruluşları yapılabilmektedir. Kurumsal ve kurumsal olmayan türde kurulabilen şirketler aşağıda listelenmiştir:
Kurumsal Yapıdaki Şirket Türleri

 • Anonim Şirket ( A.Ş.)
 • Limited Şirket ( LTD. ŞTİ.)
 • Kooperatif Şirket

Asgari sermaye ve bazı elemanlar birbirinden farklılık gösterse de anonim şirket kuruluşları ve limited şirket  kuruluşlarında izlenen yasal prosedür aynıdır. Bu iki şirket türü de sermaye dayalı şirket kuruluşları oldukları için şahıs şirketlerinin kuruluşundan daha masraflı ve kanunen daha fazla düzenlemelere tabidir. Türk Ticaret Kanunu’n 329.maddesinde anonim şirketin tanımı ve devamında 335.madde de kuruluş esasları kanunen açıklanmıştır.

Limited şirket kuruluşu ile ilişkin kanun maddeleri de yine Türk Ticaret Kanunu 573. Maddesinde yer almaktadır. Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ortak sayısına ilişkin düzenlemelere yeni kanunda yer verilmemiştir. Yine buna ek olarak yeni kanunda şirketlerin ana faaliyet konularından farklı işleri yürütebilmelerine engel teşkil eden ilke, yeni düzenleme ile kaldırılmıştır.

Anonim Şirket Kuruluş Süreçleri: Anonim şirketler kanun maddelerince yasak olduğu belirtilmeyen ekonomik konu ve amaç doğrultusunda kurulabilirler. Şirket kurucu/kurucularının yasal düzenlemelere göre belirlenmiş olan ve belirtilen sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt ettikleri, noterden onaylı imza beyannamesi ve noter huzurunda imzalanmış esas sözleşme ile şirket kurma beyanlarını dile getirirler.

Anonim şirket kuruluşlarında ortaklar, kuruluş başlangıcında taahhüt edilen nakit sermayenin 1/4 ‘ünü tescil işleminden önce, geri kalan miktarı da tescil sürecini izleyen 24 ay içerisinde ödemeleri gerekmektedir. Esas sözleşmede olması gereken hususlar;

 • Şirketin ticari unvanı ve ana merkezinin bulunacağı yer.
 • Esas noktaları net tanımlanmış şekilde işletmenin faaliyet konusu.
 • Şirketin ana sermayesi ve her bir payın itibari değeri.
 • Sermayenin ayrılmış paylarının ödemesine ilişkin şekil ve şartların belirtilmesi.
 • Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer şahıslara kardan verilecek menfaatler.
 • Yönetim kurulu üye sayısı ve şirket adına imza yetkisi olan kişilerin belirlenmesi.
 • Genel kurul üyelerinin toplantıya nasıl çağırılacaklarının esasları ve oy hakları.
 • Şirketin süre sınırlandırılması varsa bu sürenin belirtilmesi.
 • Hesap döneminin belirtilmesi.
 • İlk yönetim kurulu üyelerinin atanması.

Anonim şirketler gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kurulabilirler ve en az 1 ortakla kurulan bu yapıdaki şirketler 50.000 TL’lik başlangıç sermayesi taahhüt etmelidir.

Limited Şirket Kuruluş Süreçleri: Limited Şirketler kanunen yasak olmamak şartı ile her türlü ekonomik konu ve amaç doğrultusunda kurulabilirler. Kurucuların, yasal düzenlemeleri tabi olunmuş sermayenin tamamını ödemeyi taahhüt ettikleri, noterce onaylı imzaları ve ticaret sicili müdürü önünde imzaladıkları şirket sözleşmesinde şirket kurma beyanını verirler. Şirket sözleşmesinde bulunması gereken esaslar şöyledir:

 • Şirket ticari unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.
 • Şirketin faaliyet konusunun esaslarının net şekilde belirtilmesi.
 • Şirket müdürlerinin isimleri, unvanları ve vatandaşlıklarının belirtilmesi.
 • Ana sermayenin itibari tutarı, sermaye paylarının sayısı ve değerlerinin net şekilde belirtilmesi.

Limited şirketler gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilirler. En az 1 kişi en fazla 50 kişi ortak olabilir. Limited şirketin kurulabilmesi için başlangıç sermayesi olarak en az 10.000 TL’lik sermaye taahhüt edilmelidir.

Kurumsal Olmayan Şirket Türleri

 • Kollektif Şirket
 • Komandit Şirket

Kolektif Şirketler: Kolektif şirketler bir ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletebilmek amacı ile gerçek kişiler tarafınca kurulan ve hiçbir ortağın sorumluluğunun alacaklılara karşı sınırlandırılmamış olduğu şirket türüdür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yaz Kampanyası 400 TL 250 TL'den başlayan fiyatlar sizi arayalım!

X