Mayıs Ayına Özel Kampanya!

Yeni Şirket Kuruluşu İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

yeni-sirket-kurulusu-icin-yapilmasi-gerekenler-nelerdir

Kendi işinin sahibi olmak çoğu kişinin hayallerini süsler. Belirli bir yeteneği veya ustalığı bulunan ya da girişimci bir fikri olan çoğu kişi yeni şirket kuruluşu nasıl olur diye merak edebilir. Serbest çalışmak isteyen pek çok kişi ve kendi işini kurmak isteyen çoğu girişimci için firma kurma işlemi oldukça önemlidir. Yeni şirket kuruluşu için yapılması gerekenler atlanmamalıdır. Öncelikle faaliyet türüne ve yoğunluğuna uygun firma türü seçilmeli ve yasal mevzuat gereği izlenecek prosedür bilinmelidir.

Şirket kuruluşu etaplarından firma türlerine kadar tüm yönleriyle konuya vakıf olmak önem taşır. Uzman bir mali müşavir desteğiyle süreci yönetmek de atlanmaması gereken hususlar arasındadır. Böylece girişimci herhangi bir dezavantajla karşılaşmadan firmasını kurabilir ve faaliyet göstermeye başlayabilir. Şirket kuruluşu 2021 yılında kolaylıkla yapılabilir. Bu sayede kişi uzun yıllar mesleğini icra edebilir, zaman içerisinde firmasını büyütebilir ve fark yaratan markalar arasında kendine önemli bir yer edinebilir.

Yeni Şirket Kuruluşunda İzlenecek Aşamalar

Belirli bir zanaat sahibisiniz veya niş bir fikriniz var. Bu çerçevede geliştirdiğiniz vizyonla ileriye dönük değerlendirmenizi yaptınız ve kendi işinizi kurmaya karar verdiniz. Hangi alanda faaliyet göstereceğiniz ve işinizin kapsamı da aklınızda netleştiğine göre, artık gelinen noktada kuracağınız firmanın türüne karar verilmesi gerekir. Sermaye yapısı, faaliyet sahaları, ortaklık durumları gibi hususlar ışığında nasıl kurulduklarına göre farklı firma türleri ortaya çıkar.

Bunların çeşitleri, yapıları ve hangi alanlarda karşımıza çıktıkları konusunda uzman bir mali müşavir daha detaylı bilgileri verebilir. Kurmak istediğiniz firma hangi kategoriye girerse girsin kuruluş basamaklarında atladığınız bir husus olmaması bakımından mali müşavir uzmanlığından yararlanmak her halükarda son derece önemlidir. Ancak genel olarak firma türleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça faydalıdır.

Şirket Kuruluşunda Firma Türleri
Şirket Kuruluşunda Firma Türleri

Şirket Kuruluşunda Firma Türleri

Ekonomik faaliyetin yapısı, yönetim biçimi ve sermaye durumuna göre çeşitli türde firma kuruluşları gündeme gelir. Ticari ya da ekonomik faaliyet amaçlı hayata geçirilen firmaların kategorilerine bakıldığında öncelikle sermaye şirketi ile şahıs firması ayrımı karşımıza çıkar. Sermaye şirketlerinin örnekleri şunlardır:

 • Anonim
 • Limited
 • Hisseli komandit

Gerçek kişi tarafından kurulan fakat ortaklı da kurulabilen şahıs firmaları ise kendi içinde şu şekilde ayrılır:

 • Adi Komandit
 • Adi Şirket
 • Kollektif

Diğer yandan, e-ticaret ve faktoring firmaları da vardır ve bunlar yukarıda belirtilen her iki ana kategori kapsamında da kurulabilir. Ülkemizde ağırlıklı olarak anonim ve limited yapısında görülen ve hisseli komanditin yaygın olmadığı sermaye şirketlerinin gücünü belirleyen esas nokta kuruluşun sermayesi ve de yönetim tarzıdır. Bu kuruluşlarda sermaye yapısı farklı bir husus, yönetim biçimi farklı bir husustur. Ortaklar zaman içinde ayrılacak olsa dahi hisseler devredilebilir.

Şahıs şirketleri ise gerçek kişi veya kişiler tarafından kurulan tüzel kişiliğe sahip ekonomik faaliyet amaçlı kurulan yapılardır. Daha düşük hacimli ekonomik faaliyetler için bu seçenek üzerinde durulur. Kuruluş süreci de diğer firma türlerine nazaran çok daha az meşakkatlidir. Hangi firma türünün girişimcinin planına ve faaliyetine uygun olduğu belirlendikten sonra kuruluş aşamasına geçilebilir. Bu süreçte izlenecek adımlar da yine firma türüne göre farklılık gösterebilir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Sermaye koyarak ve ortaklı olarak firma kurmak isteyenlerin karşısına limited şirket kuruluşu seçeneği çıkabilir. Ltd şirket kuruluşu için en az 10.000 TL sermaye gerekir ve ortak sayısı minimum 1 maksimum 50 olabilir. Sabit vergi dilimi %22’dir ve vergilendirmede bu oran esas alınır. Limited şirket kuruluşu yeni TTK uyarınca kuruluş işlemi tek merkez üzerinden de yapılabilir. Bunun için firma kurucuları sözleşmelerini noterde onaylatma zorunluluğuna girmeden Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kuruluş gerçekleştirilebilir. Limited şirket kuruluşu 2021 yılında daha da kolay hale gelmiştir.

Son düzenlemeye göre, önceki dönemlerde geçerli olan bankadan hesap açılarak sermayenin %25 oranının blokede kalması mecburiyetinden vazgeçilmiştir. Bu durumda, kuruluştan itibaren iki yıl süre zarfında taahhüt edilen sermaye şirketin hesabına transfer edilebilir. Yeni limited şirket kuruluşu gerçekleştiğinde kanun çerçevesinde belirlenen ancak bankacılık ile sigortacılık dışında kalan her şekilde ticari faaliyet hayata geçirilebilir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Kanunlar çerçevesinde yer alan her şekildeki ticari ve ekonomik faaliyet için anonim şirket kuruluşu gerçekleştirilebilir. Anonim şirket kuruluşu örneği incelenecek olursa şirket kurucuları noter onaylı ana sözleşmede sermayeyi bütünüyle ödemeyi koşulsuz kabul ederler ve anonim şirket kurma kararlılıklarını açıklarlar. Firma ancak bu şekilde kurulabilir. Ortak sayısı minimum 1 olan anonim şirket minimum 50.000 TL başlangıç sermayesi ile kurulabilir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur
Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Ekonomik faaliyet yürütmek üzere kurulan ve tüzel kişiliğe sahip şahıs şirketi kuruluşu diğer firma türlerine nazaran daha kolay ve daha düşük masraflı bir süreçtir. İmza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah bilgileri gibi detaylar alındıktan sonra şirket onay işlemi yapılır. Defterler alınıp onaylatıldıktan ve yoklama tutanağı düzenlendikten sonra vergi ve levha işlemleri yerine getirilir. Sicil gazetesinde ilana çıkılır ve bağlı bulunacağı odaya kayıt yaptırılır. İş yeri çalıştırma ruhsatı alınır.

Yeni şirket kuruluşu SGK bildirimi yapılır. Bağ-kur ödemeleri için gerekli adımlar izlenir. Bir diğer şahıs firması türü olan kollektif şirket kuruluşu ise gerçek kişiler arasında yapılan ve bir ticari işletmeyi tek bir unvan altında birleştirmeye yönelik bir girişimdir. Bunun için bir sözleşme yapılır, imzalanır ve noter onayı yapılır. Dilekçe verilir, kuruluş bildirimi formu imzalanır, yetkililerin imza beyannameleri alınır ve ardından oda kaydı beyannamesi alınır.

Yeni Şirket Kuruluşunda Hangi Evraklar Gereklidir?

Yeni şirket kuruluşu için gerekli evraklar firma türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Fakat hepsinde ortak belgeler de mevcuttur. 

 • Türü ne olursa olsun öncelikle firmanın kuruluşu için dilekçe verilir.
 • Kimlik fotokopisi, ikametgah gibi belgeler de ortaktır. 
 • Firmanın tescil işleminin de yapılması gerekir. 
 • Sermaye gerektiren kuruluşlarda bunun yatırıldığını gösteren dekonta ihtiyaç duyulur. 
 • Anonim şirket için ana sözleşme onayı gerekir. 
 • Ortaklı firmalarda tüm ortakların imza beyannamesi aranır. 
 • Yeni şirket kuruluşu için defter tasdiki yapılır.

Kurulan firmanın türüne göre şirket kuruluşu için gerekli evraklar eksiksiz olmalıdır. Bu süreçte mali müşavir desteği kilit önem taşır.

Yeni Şirket Başvurusu Online Yapılır Mı?

Yeni şirket kuruluşu mersis sistemi sayesinde online olarak da hızlı bir şekilde yapılabilir. Bunun için kimlik numarası, firma unvanı, adres ve iletişim bilgileri Mersis sistemine kaydedilir. Kurulan firmanın türüne bağlı olarak ekranda farklı sekmeler açılabilir. Sözgelimi limited ve anonim şirketler için kuruluş sermayesi detayları istenecektir.

Bu sistemde ayrıca firmaya ilişkin değişiklik, tasfiye, acenta veya rehin gibi işlemleri gerçekleştirmek mümkündür. Türk Ticaret Bakanlığı’nın bu hizmetinden yararlanarak firma kuruluşu çevrimiçi platformda son derece hızlı ve pratik olarak da hayata geçirilebilir. Dolayısıyla, firma kuruluşu teknolojinin getirdiği kolaylıklardan etkilenerek dijital çağa adapte olmuş ve işlem basamaklarında çevrimiçi ve hızlı olanaklar girişimcilere sağlanmıştır.

Yeni şirket kuruluş işlemlerini yaptıktan sonra maliyeti düşürmek için sanal ofis ve hazır ofis araştırması yaparak tercihlerde bulunabilirsiniz. Levent Ofis’in seçeneklerini inceleyerek hızlıca karar verebilir ve akıllı çözümlerden de faydalanabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir