Temmuz Ayına Özel Kampanya!

KOSGEB Girişimcilik Rehberi

kosgeb_girisimcililk

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurulduğu 1990 yılından bu yana topluma yaratıcı çözümler kazandıran girişimciler için önemli katkılarda bulunarak ekonomiye değer katar. Toplumda belirli bir ihtiyacı görüp buna yönelik yenilikçi yaklaşımlarla bir boşluğu dolduran ve kendisi kazanç elde etmekle kalmayıp topluma fayda sağlayan girişimcinin desteklenmesi, ekonominin canlandırılması ve güçlendirilmesi için büyük bir önem taşır. Bu önemli rolü üstlenecek girişimcinin bu süreçte gerekli bilgi ve tecrübelerle donanımlı olması ve bilinçli girişimcilerin sahada yer alması önemlidir. Böylece girişimcinin fikrini hayata geçirerek işini kurması ve sürdürmesi ve ekonomik faaliyetiyle istihdama katkısının sürdürülebilir bir yapıya kavuşması mümkün olur.

Bu amaçtan hareketle, KOSGEB bünyesinde kredi ve hibe imkânlarının yanı sıra KOSGEB girişimcilik eğitimi verilir. Kapsamlı bir içerikle ihtiyaca yönelik hazırlanmış olan bu program, aynı zamanda KOSGEB’in hibe olanaklarından yararlanmanın da bir ön koşuludur. Girişimciyi maddi manevi destekleyen bu yapı; işi kurmak, finanse etmek ve kazancı artırmak suretiyle istihdamın açılmasına ve devamının sağlanmasına katkıda bulunur. Bu sürecin en iyi şekilde anlaşılması için KOSGEB girişimcilik rehberi incelenerek adım atılabilir.

KOSGEB Girişimcilik Desteği Nasıl Sağlanır?

Girişimciliğin topluma kazandırdığı artı değerden hareketle KOSGEB aracılığıyla girişimciler finans ve bilgi birikimi bakımından devlet desteğinden yararlanır. Bu destek, sertifikalı ve kapsamlı bir eğitim programının sunulması ve ardından finansman desteğinin sağlanması şeklinde uygulanır. Bu sayede, yaratıcı ve yenilikçi bir fikri hayata geçiren girişimci, sermaye eksikliği ve tecrübe yetersizliği gibi zorlayıcı ve kısıtlayıcı unsurlar karşısında sağlam bir dayanağa kavuşur.

İşini kurmak ve ekonomik faaliyete geçerek toplumda istihdama ve ekonomik büyümeye katkıda bulunan girişimci, bilinçli bir yönetim tarzına sahip olur. Bir yandan işini büyütmeyi başarırken bir yandan da topluma sunulan mal ve hizmet kalitesini artırmış olur. Girişimciliğin sosyal değeri devlet politikalarında da öncelikli olduğundan KOSGEB aracılığıyla girişimciye geniş destek imkânları sunulur. Bunlar arasında KOSGEB girişimcilik desteği öne çıkar. KOSGEB bu desteği, Girişimcilere Destek Programı başlığı altında uygular. Bu programdan yararlanacak girişimcide aşağıdaki ön koşullar aranır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Girişimci adına kayıtlı bir vergi mükellefliği durumunun bulunmaması
 • KOSGEB girişimcilik eğitim programını başarıyla tamamlamak

Ön koşullar arasında öne çıkan KOSGEB girişimcilik kursu online başvuruya açık bir eğitim programıdır. KOSGEB tarafından 18 yaşını doldurmuş, ilkokul mezunu, TC vatandaşlarına ücretsiz verilen kursun da kapsamında yer aldığı destek programı, iki farklı yapı halinde sunulur. Bunlar geleneksel girişimci desteği ve ileri girişimci desteğidir.

KOSGEB Girişimcilik Sertifikası Nasıl Alınır?

Geleneksel ve ileri girişimci desteği, ortak yanları olmakla birlikte belirli bakımlardan birbirinden farklılık gösteren iki destek programıdır. Geleneksel destek kapsamında üretici rolünü ve faaliyetini üstlenmeyen girişimciler yer alabilir. Bu kişiler ilk etapta geleneksel girişimcilik eğitimini tamamlarlar ve ardından şahıs şirketlerini açabilirler. Ancak vergi levhalarında bulunan ana faaliyet kodu kapsamında destek almaları mümkün olur. Girişimciler şirket açılışının ardından KOSGEB online sisteminde kayıt işlemini gerçekleştirebilirler. Kurs eğitiminden yararlanarak iş plan proje içeriğini geliştirirler.

Bu proje de yine dijital ortamda sunulur. İleri girişimci desteği ise üretim yapan ve teknolojiyi kapsayan sektörlere yönelik olarak verilir. Burada da yine KOSGEB tarafından verilen ilgili kursu başarıyla tamamlamak gerekir. Her iki eğitim programının tamamlanması sonucunda KOSGEB girişimcilik sertifikası alınır. Kredi olanaklarından yararlanmak için gereken belgelerden biri de budur. KOSGEB girişimcilik belgesi nasıl alınır sorusu bu sebeple merak edilir. Bu belge için online olarak verilen derslerin takip edilmesi ve ardından yapılacak test uygulamasında başarılı bir sonuç alınması gereklidir. Eğitim programının tamamlanmasının ardından proje sunumu ve kabul süreçleri de başarıyla tamamlanmalıdır.

Burada yapılması gerekenler katılımcıların takip ettiği eğitim programında ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. İleri girişimci kategorisinde yer alanlar girişimciler, kuruluş aşamasında ve iş performansında geleneksel kategorisiyle aynı destekleri alırlar ancak buna ek olarak üretim kapsamında önem taşıyan makine ve teçhizat tedariki konularında da destek alabilirler. Bu kapsamda, ekonomik faaliyet için satın alma işlemi gerçekleşen makine veya teçhizat bedelinin %75’e varan bir bölümü KOSGEB tarafından hibe edilebilir.

KOSGEB Girişimcilik Kursunun Avantajları Nelerdir?

KOSGEB girişimcilik kursu ne işe yarar sorusu da kendi işini kurmak isteyenlerin sıklıkla merak ettiği bir sorudur. Öncelikle, girişimcinin hibe alabilmesi için temel kıstaslardan biri olan girişimcilik eğitim programı sadece kursun ardından hak kazanılan sertifika bakımından kritik değildir; aynı zamanda, girişimcinin gerek krediye ulaşma sürecinde gerekse işini kurma ve devam ettirme sürecinde ihtiyaç duyacağı son derece kıymetli bilgileri kapsar. Bu bilgileri ana hatlarıyla aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

 • Yenilikçi fikirlerin bulunması, geliştirilmesi ve iş planının hazırlanması
 • Pazarlama teknikleri ve üretim süreçleri
 • Yönetimin ve pazarlama süreçlerinin planlanması
 • İş planının geliştirilmesi ve kağıda dökülmesi

Yenilikçi fikirlere sahip olmak kuşkusuz girişimcilikte çok önemli bir özelliktir. Ancak, bunların hedef kitle tarafından ne ölçüde sahiplenileceği de önemli bir husustur. Bu noktada hedef kitleye en doğru şekilde ulaşabilmek pazarlamanın temel taşlarından biridir. Ayrıca, iş kurmak apayrı bir süreçtir. Bunu yapabilmek için iş planını oluşturmak gerekir ve bunu nasıl yapacağını bilmek de işin kuramsal dayanağını oluşturur.

Tüm bunları ve daha fazlasını girişimciye sunan eğitimler, kişiye tüm süreç boyunca ve ileri safhalarda da ihtiyaç duyacağı donanımı sağlamayı hedefler. Başarıyla tamamlanan eğitimin sonunda da KOSGEB girişimcilik belgesi alınabilir. Peki bu girişimcilik belgesi ne işe yarar? KOSGEB tarafından sunulan kredi olanağından yararlanmak için ibraz edilmesi zorunlu belgeler arasında bu sertifika da yer alır.

KOSGEB Girişimcilik Kredisi Nasıl Alınır?

KOSGEB tarafından sunulan girişimci desteğinden yararlanmak isteyen adaylar, girişimcilik kredisi nasıl alınır diye merak edebilirler. Ön koşulları yerine getirdikleri ve buraya kadar anılan aşamaları tamamladıkları takdirde adaylar, belirli adımları izleyerek

kredi almaya hak kazanırlar. Bunlara sırasıyla bakılacak olursa şu adımların izlenmesi gerekir:

 • Öncelikle girişimci eğitim programını başarıyla tamamlayarak sertifikaya hak kazanma
 • Fiili olarak iş yerini açma ve vergi levhasına sahip olma
 • İşletme kaydını KOSGEB veri tabanına girme, KOBİ beyannamesini doldurma
 • Başvuruda izlenen adımları ve hibe onay usulünü dijital ortamda tamamlama

Bu süreçte önce eğitimi tamamlama ve ardından iş yerini açma gerekliliğini vurgulamakta fayda vardır. Daha önce iş yerini açmış bulunanlar daha sonra eğitime dahil olma yoluna giderek bu olanaktan yararlanamaz. Bu imkânın ilk defa işletme açmak isteyen yeni girişimcilere sunulduğu unutulmamalıdır. Prosedürde hata yapılarak haktan yararlanma olanağının kaybedilmemesi amacıyla KOSGEB tarafından hazırlanan Girişimcilik El Kitabı kapsamlı içeriğiyle sürece dahil olmak isteyen veya dahil olan tüm girişimcilerin veya girişimci adaylarının hizmetine sunulmuştur. Tüm detaylarıyla bu imkândan nasıl yararlanılacağını açıklayan bu kaynak da ilgilenenlere yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yaz Kampanyası 400 TL 250 TL'den başlayan fiyatlar sizi arayalım!

X