Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs firması her ne kadar tek başına kurulabilir olarak bilinse de birden fazla kişi ile ortaklı kurulabilir.

Şahıs firması ne demektir?
Şahıs firmasında
ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Küçük çaplı işletmedir. Tüzel kişiliğe sahiptir. Ortak sayısı bellidir. Sorumlulukları kişiseldir. İş kapasiteleri düşük olacak işletmeler için şahıs firması önerilir.

Şahıs firmasının özellikleri nelerdir?

 • Ortakların sayısı azdır.
 • Düşük maliyetlidir.
 • Kolay kurulur.
 • Gerçek kişiler ile kurulur.
 • Ortaklık devri zordur.
 • Şahıs firması ortakları kurumlar vergisinden muaftır.
 • Şirket payının devredilmesi için tüm ortakların onayı gerekir.
 • Şahıs firmasında borçlar şahıs firması ortaklarının sorumluluğundadır.
 • Şahıs firmasından bir ortak ayrılsa bile bir süre üçüncü kişiler sorumluluk sahibi olabilir.

Şahıs firması kurmanın avantajları nelerdir?

 • Muhasebe ücreti düşüktür.
 • Defter tasdik ücretleri düşüktür.
 • Kademeli vergi sistemine tabidir.

Şahıs firması kurmanın dezavantajları nelerdir?

 • Ticaret hayatında ve bankalarda itibarı daha düşüktür.
 • Şahısların, firmanın cirosuna göre ödeyecekleri vergi oranı artacaktır.

Şahıs firması kurmak için hangi evraklar gereklidir?

 • 2 adet nüfus kimliği fotokopisi
 • İşe başlama formu
 • 2 adet ikametgâh
 • İmza sirküsü
 • İmza beyannamesi
 • Vergi dairesine başvuru için dilekçe

Şahıs firması kurmak için ne yapmak gereklidir?

 • Belgeler tamamlanır.
 • Firmanın tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarası için başvuru yapılır.
 • Defter tasdik işlemi yapılır.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
 • Matbuu evraklar basılır. (Fatura irsaliyesi, gider pusulası)
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • Bağlı olunacak odaya başvuru yapılır.
 • Çalışma ruhsatı alınır.
 • İş yeri açma izni alınır.
 • Bağkur ve SSK işlemleri yapılır.

Şahıs firması türleri nelerdir?

 • Adi şirket
 • Komandit şirket
 • Kollektif şirket

Adi şirket nedir?
Basit şirket modelidir. Şirket sahibinden bağımsız değildir. Tüzel kişiliği yoktur. Firma hakkında ya da mal varlığı hakkında yasal işlemlerde ortakların hepsi ortak davranmak zorundadırlar.
Adi şirketin sözleşme formatı yoktur. Birden fazla kişinin emek ya da mallarını ortak olarak harcayacakları taahhüt edilen şirket türüdür.

Kollektif şirket nedir?
Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir.

 • Ortaklıktan çıkılması için tüm ortakların onayı gerekmektedir.
 • Yeni bir ortak alımı için tüm ortakların onayı gerekmektedir.
 • Gerçek kişilerden oluşur.
 • Yönetim tüm ortakların idaresindedir.
 • Kâr ve zarar eşit paylaşılır. (kuruluş sözleşmesinde aksi belirtilmedi ise)

Komandit şirket nedir?
Komandit şirket
en az iki ortak ile kurulur. Ortaklardan birine komandite, diğerine komanditer denilir. Komandit şirketlerinin en önemli özelliği ortaklardan bir kısmının sınırsız sorumluk sahibi olmasıdır.

Komandite ortak nedir?
Gerçek kişi olmalıdır. Şirket yönetimine seçilebilir. Sorumlulukları sınırsızdır.

Komanditer ortak nedir?
Gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Şirket yönetimine seçilemezler. Sorumlukları şirket sermayesi ile orantılı olarak sınırlıdır.
Komandit şirketlerde ticari unvan şirket konusunu ve komandite şirket ortaklarının birisinin ismini içerir. Komanditer ortaklar ticari unvanda yazılamazlar. Yönetimde komandite ortaklar bulunur.
Komandit şirketlerin; adi komandit şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler şeklinde iki tipi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir