Haziran Ayına Özel Kampanya!

Ortak Çalışma Alanları

Sanal Ofis

Paylaşımlı Ofis Alanlarının Geleceği

İnsanlar gün geçtikçe birlikte çalışmanın gücünü daha iyi kavrıyor. Benzer düşünen insanlar ile ortak bir ağ kurup birlikte çalışmak, iş birliği oluşturmak, girişimciler ve serbest çalışanlar için uzun vadede yapıcı çözümler sunuyor. Birlikte çalışma eğiliminin gücünü keşfedenler, sürdürülebilir çözümler ve iş gücü anlamında da yarar görüyor. Mevcut ortak çalışma alanları iş modellerini geliştirmeye yönelik planlama yaparken bir yandan da yenilikçi adımlar atıyorlar.

Tarih sahnesinde birlikte çalışma hareketine baktığımızda artık ilk zamanlardaki sınırların aşındığını görüyoruz. Birçok çalışma alanı yeni yöntemler deniyor. Peki ortak çalışma alanlarının geleceğinde bizleri neler bekliyor? Örneğin bir franchise ağı biçiminde açılacak olan yeni alanlar var mı? Hali hazırdaki ortak çalışma alanlarının daha geniş bir yere taşınması, dış toplulukları kapsayacak biçimde yeni hizmetler geliştirmeleri kuvvetle muhtemel. Bu noktada akla gelen şu soruya da yanıt aramak gerekiyor: Peki ortak çalışma alanları bu büyüme için finansal desteği nereden bulacak?

Dikkate Alınması Gereken Beş Farklı Strateji

Türkiye’deki ortak çalışma alanlarımız da benzer sorularla ve sorunlarla yüzleşiyor. Her topluluk, mekandaki bireylerin birlikteliğinden kaynaklı bir dengeye sahiptir. Bu denge bir süre sonra mekanın kimliği ve “markası” haline gelir. Her alan benzersiz olduğundan modelin çoğaltılması -en azından bir fast food zinciri gibi- mümkün değildir. Kaldı ki birlikte çalışmanın ve ortak hareket etmenin gereklilikleri de çoğu zaman geçmiş örneklerden aldığımız ilhamla şekillenir.

Gelişmenin ve iş birliğinin ilerleyen yıllarda geçireceği evrim hakkında objektif fikirler elde etmek için elbette bazı hipotezler ve stratejiler var.

1. Starbucks Stratejisi

Google, Orange gibi küresel şirketler ortak çalışmalar ile yakından ilgileniyor. Ağırlıkla toplumsal olan ve temel işlevleri ortaya koyan trendlerin yükselişi, fiyatların düşmesine neden oluyor. İlerleyen yıllarda, özellikle de üç yıllık periyotta nakit açığının üstesinden gelebilecek olanların bu arenada hayatta kalacakları tahmin ediliyor.

2. Şirketlerin ve Ortak Çalışmanın Birleşimi

Şirketlerin bir kısmı hızlı gelişemediği için marj zayıflar ve mülk fazlalığı ortaya çıkar. Birlikte çalışmanın destekleyici bir inovasyon olduğu bilindiği taktirde, şirketler mülklerin bir kısmını serbest çalışanlara ücretsiz olarak verirler. Bu şekilde birlikte çalışma olgusu şirketin bir politikası haline geldiğinden, genç, hevesli ve tutkulu insanların bir araya getirilmesi de kolaylaşır.

3. Klasik Pazar Evrimi

İş arkadaşlarının birbirine referans olması ve bir kişinin geliştirdiği strateji, birden fazla alanın açılmasına da vesile olur. Yaratılan sinerji, topluluğun verimliliğini arttırır ve yönetici sayısı azalmaya başlar. Bu aslında bir pazar türünün klasik evrimi olarak da okunabilir.

4. Kamu İş Birliği

Kamu yetkilileri iş değişikliklerini anlamayı yenilikçi yaklaşımları ve girişimi desteklemeyi istiyorlar. Bunun için de doğrudan işi finanse etmek ya da kâr amacı olmayan fonları kullanarak yeni alanlar açmak gibi iki farklı yöntem kullanıyorlar. Bu durumda daha çok insan birlikte çalışabiliyor, her ne kadar bağımsızlıktan bir nebze ödün vermeleri gerekse de.
5. Çalışma Alanları Federasyonu

Hali hazırdaki girişimlerin örgütlenmesi ile sonuçlanan bu senaryoda, yetenekli ve sinerji yaratan iş arkadaşlarının bir alandan diğerine geçmesi mümkün oluyor. Böylece kurulan etkileşim sayesinde birlikte çalışmak, merkezi olmayan bir organizasyon şemasının kurulmasını kolaylaştırıyor.

Hangi Senaryo?

Bu tezler arasından sonuncusu, bağımsızlığı koruyarak birlikte çalışmayı ve ortak bir ağ üzerinden örgütlenmeyi mümkün kılıyor. Ortak çalışma alanlarının da bu noktaları dikkate alması gerekiyor. Birlikte çalışmanın değerlerini önemseyen, mevcut ölçeğin geliştirilmesine katkı sağlayan son model ile başarıya gidecek iş birliklerinin geleceğini görebiliyoruz. Sizin ortak çalışmanın geleceği hakkındaki öngörünüz nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yaz Kampanyası 400 TL 250 TL'den başlayan fiyatlar sizi arayalım!

X